Skip to main content

S-PaSS for travelers of Zambales

Sa lahat ng magtutungo sa Zambales, ang paggamit ng S-PaSS ay ipapatupad ng lalawigan simula Abril 1, 2021.

Upang higit pang maunawaan ang S-PaSS (Traqvel Management System), basahin ang infographics na ito.

Ang kabuuang kaalaman tungkol sa S-PaSS ay mababasa sa link na ito: https://www.facebook.com/spassph

Register here: https://s-pass.ph

Official Website of San Antonio, Province of Zambales