Skip to main content

Pasasalamat para sa ating Masisipag na Volunteers

Tayo ay dumalo sa isang napaka-importanteng salo-salo upang pasalamatan ang ating mga masisipag na Volunteers na galing sa iba’t-ibang bansa ang East Coast San Antonians Inc. / Unified San Antonians at iba pang mga nagboluntaryong tumulong sa programang Medical and Dental Mission para sa ating mga minamahal na mga studyante ng iba’t-ibang eskwelahan ng ating bayan.
Buong pusong pasasalamat sa pagbibigay serbisyo sa ating mga minamahal na kababayan dito sa bayan ng San Antonio. Hindi biro ang gumugol ng limang araw na magkakasunod upang pagsilbihan ng walang anumang kapalit ang ating mga kababayan. Kami ay saludo sa sakripisyo at pagmamahal ninyo, nawa’y pagpalain at buhusan kayo ng masaya at malusog na buhay. Maraming-maraming salamat!
“Mabilis na Tugon, Matalas na Solusyon”

Official Website of San Antonio, Province of Zambales